Duurzaam bouwen

Resultaten voor duurzaam bouwen

Ben architect

In de komende jaren gaat Vlaanderen meer en meer energiezuiniger bouwen, tot bijna nergieneutraal in 2021, dat ligt vast in Europees overheidsbeleid. BEN renovatie of bijna-energieneutraal bouwen kan met Architect Gruwez. Hier vindt u informatie over zeer energiezuinig of energieneutraal bouwen en renoveren.

Wat is duurzaam bouwen?

Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig  energie- en watergebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je voor duurzame en gezonde bouwmaterialen.

Duurzaam wonen hoeft zeker geen handenvol geld te kosten. Het begint met de keuze van je woonplaats en een goed ontwerp. Lees meer over duurzaam bouwen in onze brochure ‘Slim bouwen, levenslang comfort’. Wil je nog meer weten? Raadpleeg onze advieslijst of bekijk de Vlaamse Maatstaf voor duurzaam woningbouw. Deze maatstaf biedt bouwheren en bouwprofessionals een leidraad om hun project duurzaam aan te pakken en maakt het mogelijk de duurzaamheidswinst van die inspanningen te bereken.

Duurzaam bouwen en wonen Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen IOK.
Duurzaam bouwen en wonen. Duurzaam bouwen en wonen. Je staat voor de grootste investering van je leven: een eigen woning. Met de huidige energieprijzen komen begrippen zoals energiezuinig en duurzaam bouwen meer en meer onder de aandacht. Als bouwheer ben je niet altijd op de hoogte van wat de mogelijkheden en aandachtspunten zijn op dit vlak. Houtskeletbouw

Duurzaam bouwen Wikipedia.
Om uniformiteit en duidelijkheid rond de term duurzaam bouwen te verkrijgen zijn binnen en buiten Nederland keurmerken en certificatenen ontwikkeld, zoals BREEAM. Onder meer het Nederlandse kennisinstituut TNO verricht onderzoek naar methodes voor duurzaam bouwen. Sommige concepten voor duurzaam bouwen, beheren en renoveren betreffen niet alleen afzonderlijke gebouwen maar grotere eenheden zoals woonwijken.duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen
Kiezen voor duurzaam wonen en bouwen betekent zoveel mogelijk rekening houden met mens en milieu. Wie duurzaam bouwt, streeft naar een zuinig energie- en watergebruik. Duurzaam bouwen is ook rekening houden met de toegankelijkheid van de woning en de aanpasbaarheid ervan in de tijd. Bij voorkeur kies je …” steenkorven

Duurzaam bouwen Ecobouwers.be.
Kurt Vanvelk gaat als huisdokter op bezoek bij mensen met verbouwplannen en maakt hen wegwijs in duurzaam bouwen. Als ik wegga, hebben de mensen misschien wel barstende hoofdpijn, geeft hij lachend toe. Gelukkig krijgen ze er ook een hoop advies voor een zuiniger en gezonder huis bovenop.backlink

Portaal van duurzaam bouwen.
Portaal van duurzaam bouwen. Publiceer een artikel. Bezoek Rotor DC. dinsdag, 10 oktober 2017. Hergebruik in de bouwsector. Ontdek het boek Bridges to Local Economies van het Europees project TURAS. donderdag, 28 september 2017. Dit is een handboek over de rol van bruggenbouwer in het proces van het bevorderen van de. iPhone repair gent

Duurzaam Bouwen.
Duurzaam bouwen is samenwerken. Duurzaam bouwen heeft pas kans op slagen als alle partners in het bouwproces bouwheer/vrouw, ontwerpteam, aannemers, industrie, wetgever hun steentje bijdragen. Duurzaam bouwen is duurzaam in alle fasen van het bouwproject: de ontwerpfase, de bouwfase, de sloopfase en ook de gebruiksfase.

Duurzaam. Wat, waarom en hoe? Livios.

Zeggen dat duurzaam bouwen ‘in’ is, is een understatement. Je kan geen bouwbeurs bezoeken of een bouwartikel meer lezen of het begrip duurzaam bouwen komt ter sprake. Doordat de term te pas maar vaker nog te onpas gebruikt wordt, zien veel (ver)bouwers door het duurzame bos de bomen niet meer. Wat houdt duurzaam bouwen precies in? Een poging tot synthese.

Definitie

De letterlijke betekenis – een lange levensduur – is een cruciaal maar zeker niet het enige aspect van duurzaam bouwen. Voor de meest correcte en algemeen gangbare definitie verwijzen we graag naar de conferenties van Rio en Kyoto waar duurzaam bouwen (sustainability) als volgt werd omschreven:

“Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.”

Eenvoudig gesteld komt het er op neer dat we zo zuinig en verstandig mogelijk moeten omspringen met de grondstoffen die Moeder Aarde ons ter beschikking stelt zodat wij de toekomst van de generaties na ons niet hypothekeren.

Duurzaam bouwen Bostoen.
Ze geven niet alleen een financiële meerwaarde aan jouw woning, maar verzekeren ook een voorsprong op energiezuinigheid en comfort. Ook binnen 30 jaar zal de isolatieschil van deze woning nog aan de nieuwbouw standaard voldoen. Bostoen is dé referentie in energievriendelijk en passief bouwen.

Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen Provincie Vlaams-Brabant.
Met al je korte vragen over wonen en bouwen kan je terecht bij het wooninfopunt in de buurt: zoek een wooninfopunt in je buurt. Heb je een meer gespecialiseerde vraag? Dan kan je ook terecht bij het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Stipster huren

Home Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen.
een kort mondeling GRATIS advies. een antwoord op concrete vragen rond duurzaam bouwen. uitleg over premies, subsidies en andere financiële voordelen. Om het advies zo optimaal mogelijk te laten verlopen, breng je best zoveel mogelijk info mee: bouwplannen, schetsen, foto’s’ enzovoort.

Vochbestrijding specialist

Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst WTCB.
Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst 2007/01.02. Alles in onze huidige maatschappij lijkt de laatste tijd met de term duurzaam aangeduid te worden: duurzame vrede, duurzaam ondernemingsschap, duurzaam bouwen, Maar wat houdt deze notie precies in? Dit artikel licht een tipje van de sluier op.

 

Villabouwen